Apel o pomoc dla Japonii

Po trzęsieniu ziemi i tsunami, które dotknęły w ostatnich dniach Japonię, Kościoły w Polsce i na świecie apelują o pomoc dla ofiar kataklizmu. Zbiórki pieniężne prowadzą m.in. Caritas Polska, Diakonia Polska oraz Prawosławne Dzieło Miłosierdzia Eleos.

Trzęsienie ziemi o sile dziewięciu stopni w skali Richtera miało miejsce 11 marca w północno-wschodniej Japonii. Jego następstwem była dziesięciometrowa fala tsunami, która zalała miasta i osiedla regionu Tōhoku. Kataklizm przyniósł ofiary śmiertelne, których liczbę na razie trudno oszacować. Wiele osób zostało bez dachu nad głową. Ponadto doszło do awarii w elektrowniach atomowych.

Społeczność międzynarodowa, organizacje pozarządowe, a także Kościoły na całym świecie organizują pomoc dla Japonii.

„Poruszeni losem ludzi dotkniętych skutkami trzęsienia ziemi oraz tsunami, które tak tragicznie dotknęły w ostatnim tygodniu mieszkańców północnej-wschodniej Japonii, chcemy jako Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, włączyć się także w ogólnopolską oraz światową akcję niesienia pomocy osobom poszkodowanym” – napisali w swym apelu o pomoc dla ofiar kataklizmu zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp Jerzy Samiec oraz prezes Diakonii tego Kościoła bp Ryszard Bogusz.

Diakonia organizuje pomoc w porozumieniu z Kościołem Ewangelicko-Luterańskim w Japonii, który 14 marca powołał Biuro Udzielania Środków Pomocowych. „Każdy przekazany przez nas, chociaż najmniejszy dar, jest świadectwem naszej solidarności i miłości bliźniego przekraczającej wszelkie bariery, kulturowe i geograficzne” – podkreślają w swym apelu bp Samiec i bp Bogusz, prosząc o wpłaty na rzecz ofiar kataklizmu.

W Polsce zbiórki pieniężne na rzecz osób poszkodowanych w Japonii prowadzą m.in. Caritas Polska oraz Prawosławne Dzieło Miłosierdzia Eleos, a także organizacje pozarządowe, np. Polska Akcja Humanitarna.

O modlitwy i wsparcie Japończyków apelują też światowi liderzy kościelni. Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów ks. Olav Fykse Tveit zaapelował o pomaganie ofiarom w każdy możliwy sposób. – Ufamy, że Kościoły na całym świecie pokażą swoją solidarność – powiedział.

źródło: diakonia.org.pl/ŚRK

__________________

Więcej o pomocy na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Japonii (m.in. numery kont, na które można wpłacać pieniądze na pomoc dla ofiar):

Reklamy

Światowy Dzień Modlitwy 2011

Jak co roku w pierwszy piątek marca będzie obchodzony Światowy Dzień Modlitwy. W tym roku liturgię do niego przygotowały chrześcijanki z Chile, które na hasło przewodnie wybrały słowa: „Ile macie chlebów?”.

Światowy Dzień Modlitwy (zwany dawniej Światowym Dniem Modlitwy Kobiet) skupia wokół siebie chrześcijanki różnych wyznań. Jest to ruch ekumeniczny o ponad 120-letniej tradycji. Co roku w pierwszy piątek marca na całym świecie przedstawiciele różnych wyznań spotykają się na wspólnej modlitwie. Liturgię i inne materiały za każdym razem przygotowują chrześcijanki z innego kraju – w tym roku z Chile. Nabożeństwa ŚDM będą się także odbywać w różnych miastach Polski.

Jak piszą organizatorki tych ekumenicznych modlitw, „nabożeństwa Światowego Dnia Modlitwy umacniają wiarę w Jedynego Pana i Zbawiciela, zbliżają ludzi różnych ras, tradycji wyznaniowych i kultur, przełamują poczucie izolacji i osamotnienia, pomagają zauważyć innych i nieść ich brzemiona, ułatwiają przeistaczanie wiary i modlitwy w czyn, poprzez wspólną intencję modlitwy tworzą z nas jedną rodzinę”.

Więcej:

  • Czym jest Światowy Dzień Modlitwy czytaj
  • Teksty liturgiczne i inne materiały na tegoroczny Światowy Dzień Modlitwy czytaj

(www.ekumenia.pl)


Modlitwa w Lesznie

W niedzielę  16 stycznia zebrali się w kościele przy ul. Paderewskiego w Lesznie, chrześcijanie rożnych Kościołów.  Było to pierwsze nabożeństwo, w Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, na wielkopolskiej ziemi. Modlitwie przewodniczył proboszcz leszczyńskiej Parafii luterańskiej, ks. Waldemar Gabryś. Kazanie wygłosił przedstawiciel Poznańskiej Grupy Ekumenicznej ks. Marek Jański. Obecni byli także ks. dziekan Jan Majchrzak – proboszcz z leszczyńskiej Fary i ks. Stanisław Tokarski – proboszcz z Racota. Po nabożeństwie odbył się wspólny poczęstunek w sali parafii luterańskiej. Dziękujemy księdzu Proboszczowi Waldemarowi, Jego Małżonce i całej wspólnocie Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Lesznie, za gorące przyjęcie.


Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan

Jak co roku, od 18 do 25 stycznia odbywać się będzie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Hasłem zbliżającego się Tygodnia są słowa zawarte w Dziejach Apostolskich: „Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42).  Uczestniczyć w nim będą m.in. rzymscy katolicy, prawosławni, luteranie, metodyści, zielonoświątkowcy i starokatolicy.

Tydzień ekumeniczny w Wielkopolsce przygotowuje działająca od 2001 r. Poznańska Grupa Ekumeniczna. Skupia ona duchownych chrześcijańskich wspólnot: rzymskokatolickiej, ewangelicko-metodystycznej, ewangelicko-augsburskiej, polskokatolickiej, prawosławnej i zielonoświątkowej.

PROGRAM SPOTKANIA W POZNANIU I OKOLICACH

Tegoroczne modlitwy i materiały na Tydzień Modlitw przygotowała międzywyznaniowa grupa chrześcijan z Jerozolimy.

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw – wbrew swej nazwie – trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.

Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw itp. Od 1966 r. materiały te razem przygotowują Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Polską wersję broszury z materiałami od 1998 r. wspólnie opracowują Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego. Od 1975 r. co roku materiały przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów. Nad materiałami na 2012 r. pracuje grupa polska.

PLAKAT pdf


O sprawiedliwy pokój dla wszystkich

W swoim przesłaniu bożonarodzeniowym sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów ks. Olav Fykse Tveit odwołując się do historii narodzin Jezusa apeluje o wzmożenie działań na rzecz pokoju na całym świecie.

Ks. Tveit zwraca uwagę na kontrasty, jakie można znaleźć w historii narodzin Jezusa. Objawienie chwały niebiańskiej dane jest prostym ludziom żyjącym na polach i pastwiskach. Podobne kontrasty są zdaniem sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów (ŚRK) widoczne dzisiaj: bieda i zamożność, systemy tyranii i sprawiedliwości, przemoc i pojednanie. „W tym wszystkim jesteśmy dotkliwie świadomi potrzeby pokoju godnego imienia: sprawiedliwy pokój dla wszystkich” – pisze w swym przesłaniu ks. Tveit.

Sekretarz generalny ŚRK przypomina również o mającym się odbyć w maju 2011 r. w Kingston na Jamajce Międzynarodowym Ekumenicznym Zgromadzeniu Pokojowym. Jego motto będzie brzmiało: „Chwała Bogu, pokój na ziemi”. Zgromadzenie będzie podsumowaniem projektu ŚRK „Dekada przezwyciężania przemocy” (2001-2010) oraz okazją do podjęcia wspólnych zobowiązań Kościołów w sprawie działań na rzecz sprawiedliwego pokoju między narodami. Wszystkie Kościoły ŚRK są zaproszone na Zgromadzenie w Kingston.

Światowa Rada Kościołów jest organizacją ekumeniczną, której celem jest działanie na rzecz jedności chrześcijan. Zrzesza obecnie 349 Kościołów członkowskich ze wszystkich kontynentów. Wśród nich są cztery polskie Kościoły: Ewangelicko-Augsburski, Polskokatolicki, Starokatolicki Mariawitów oraz Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Polska Rada Ekumeniczna posiada status rady stowarzyszonej z ŚRK.

(źródło: http://www.ekumenia.pl)


Tydzień Modlitw ma swój serwis w internecie

W ramach serwisu internetowego Polskiej Rady Ekumenicznej ekumenia.pl powstał specjalny serwis poświęcony Tygodniowi Modlitw o Jedność Chrześcijan. To pierwszy w polskim internecie tak obszerny zbiór informacji i materiałów na temat tej corocznej inicjatywy ekumenicznej.

Odbywający się co roku między 18 a 25 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Jego historia ma już ponad sto lat, od blisko pięćdziesięciu jest przygotowywany wspólnie przez Światową Radę Kościołów i Kościół Rzymskokatolicki. W Polsce od 1998 r. broszurę z materiałami na Tydzień Modlitw razem przygotowują Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski.

W polskim internecie nie było dotychczas serwisu gromadzącego szersze materiały dotyczące Tygodnia Modlitw. Serwis internetowy Polskiej Rady Ekumenicznej od dwóch lat publikował w styczniu harmonogramy nabożeństw ekumenicznych i fragmenty broszury z materiałami. Teraz w jego ramach powstał kompleksowy serwis, zawierający informacje o idei, historii i przebiegu Tygodnia Modlitw, a także archiwalne i najnowsze materiały z kolejnych broszur. Redakcja serwisu internetowego Polskiej Rady Ekumenicznej planuje sukcesywnie rozbudowywać serwis o Tygodniu Modlitw.

W marcu w ramach serwisu internetowego Polskiej Rady Ekumenicznej powstał podobny serwis na temat Światowego Dnia Modlitwy.

(www.ekumenia.pl)


Wigilia pod rondem. 19 raz!

W tym roku kolęda „Cicha noc” zabrzmi w ośmiu językach. Zaśpiewają ją uczestnicy 19 Wigilii pod rondem Kaponiera w Poznaniu. Pomysł organizowania tych spotkań postanowił zrealizować Amerykanin mieszkający w Poznaniu – Robert Gamble. O takim spotkaniu przeczytał w 1991 roku w powieści Małgorzaty Musierowicz „Noelka”.

Podczas Wigilii pod Rondem będzie czytane Pismo Święte – w różnych językach i przez duchownych różnych wyznań. Będzie duża scena, na której kolędować będą poznańscy artyści – m.in. Hanna Banaszak i Piotr Kałużny oraz Kasia Wilk. Będzie też miejsce, w którym najmłodsi będą mogli malować i kolorować rysunki. Nowością będą ekrany na których pojawi się tekst kolędy, która tradycyjnie zakończy wigilijne spotkanie pod Kaponierą.

„Cicha noc” w tym roku po raz pierwszy będzie śpiewana po chińsku.  Spotkanie rozpocznie się o godz. 21.30 w Wigilię a poprowadzi je Mariusz Kwaśniewski. Zakończy się około godz. 23, by wszyscy mogli przejść na pasterki.

Organizatorzy zapytają też poznaniaków gdzie przenieść Wigilię na czas remontu Kaponiery, który ma rozpocząć się w przyszłym roku.

(www.radiomerkury.pl)